2005 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp bölümünden mezun oldu. Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) başarılı olarak, Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde 2007-2013 tarihleri arasında uzmanlık eğitimimi tamamladı. Asistanlık eğitimi sürecinde; Genel ve Acil Psikiyatri, Alkol ve Madde Tedavi Merkezi (AMATEM), Duygudurum ve Psikotik Bozukluklar, Adli Psikiyatri, Nevroz (Psikoterapi Eğitimleri) ve Nöroloji birimlerinde eğitim ve görev almıştır. 2014-2015 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Laboratuvarında, Türk Uyku Tıbbı Derneği akreditasyon eğitimini ve Türk Uyku Tıbbı Derneği’nin Temel ve İleri Uyku Tıbbı Kuramsal ve Uygulama Eğitim Programlarını tamamlayarak uyku laboratuvarı yönetimine ve uyku tıbbı hekimliği sertifikasına hak kazanmıștır.

2014-2018 tarihleri arasında Türkiye Psikiyatri Derneği Uyku Çalışma Birim koordinatörlük görevini yürütmüştür. 2014-2015 tarihleri arasında Prof. Dr. Murad Atmaca eğitmenliğinde ve gözetiminde, bilişsel davranışçı terapi eğitimlerini tamamlamıştır. 2016 ve 2020 tarihlerinde EMDR uygulamaları kurslarına katılmıştır. Asistanlık eğitimi ve uzmanlık sürecinde hipnoterapi, cinsel terapiler, aile terapileri, iyi klinik uygulamalar, istatistik ve ölçme-değerlendirme vb. kurs ve eğitimlere katılmıştır. 2017 yılında yardımcı doçent doktor olarak göreve başladığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmış, 2022 yılında doçentlik unvanına hak kazanmıştır. 2021 yılında başladığı Tıp Eğitimi yüksek lisansına halen devam etmektedir.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Eğitim : 

2007 – 2013 : İstanbul Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1998 – 2005 : Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp Bölümü) 

İş Deneyimi :

2022 – Halen : Acıbadem Sağlık Grubu, Ataşehir Acıbadem Hastanesi

2017 – 2022 : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2016 – 2017 : Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

2013 – 2016 : İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Üyelikler :

Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türk Uyku Tıbbı Derneği

Psikiyatri Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Derneği (PEDADER), Kurucu Üye

Bilimsel Yayın ve Makaleler:

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman:

– Bipolar bozukluk hastalarına yasal temsilci atanmasını etkileyen sosyodemografik ve klinik özellikler, Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği, 2013, Doç. Dr. Fatih Öncü

Yönetilen Tezler (Tıpta Uzmanlık)

– Tildem Turan Yörükoğlu (2021). Karma özellikli depresyon hastalarında kronotip ve işlevselliğin değerlendirilmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Projelerde Yaptığı Görevler:

– Tedaviye Dirençli Depresyonda İntranazal Esketaminin Güvenliliğinin Araştırıldığı Açık Etiketli, Uzun Dönemli Uzatma Çalışması, Diğer (Uluslararası), Koordinatör & Araştırmacı: Erhan Akıncı, 14/05/2019 – 08/07/2022 (Devam Ediyor) (Uluslararası)

– Agomelatin Etken Maddesinin İnsan Lökosit Hücreleri Üzerinde Genotoksisitesinin Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Erhan Akıncı, Araştırmacı: Nurullah Bolat, Araştırmacı: Meliha Merve Çiçekliyurt, Araştırmacı: Gülsüm Akkuş, 01/04/2021 (Tamamlandı) (Ulusal)

– Atomoksetin Etken Maddesinin Genotoksik etkilerinin İnsan Lenfosit Kültürü Yöntemi ile Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Nurullah Bolat, Araştırmacı: Erhan Akıncı, Araştırmacı: Meliha Merve Çiçekliyurt, Araştırmacı: Gülsüm Akkuş, 07/10/2021 (Devam Ediyor) (Ulusal)

– COVID-19 Pandemisinde Gözlük ve Kontakt Lens Kullanımının Durumluk Sürekli Anksiyete Ölçeği ile Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: İsmail Erşan, Araştırmacı: Erhan Akıncı, 02/12/2021 (Devam Ediyor) (Ulusal)

– Farklı illerdeki erişkin bireylerin prostat kanseri hakkındaki bilgi düzeyleri ile anksiyete depresyon ölçekleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Eyüp Burak Sancak, Araştırmacı: Semanur Efe, Araştırmacı: Erhan Akıncı, 28/04/2022 (Devam Ediyor) (Ulusal)

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

– Basaran S, Akinci E (2022). Screening autonomic functions in patients with restless legs syndrome: A case-control study in a tertiary care hospital. Autonomic neuroscience: Autonomic neuroscience: basic & clinical, 237, 102924 Doi: 10.1016/j.autneu.2021.102924

– Akinci E, Ince B (2021). Evaluation of the process of acute treatment for depression in terms of monitoring activity and sleep efficiency with actigraphy. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 31(2), 213-218. Doi: 10.5152/pcp.2021.21335

– Akinci E, Basaran S, Tas HI (2021). Evaluation of depression with mixed features and bipolarity screening in patients with epilepsy. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 31(1), 77-82. Doi: 10.5152/pcp.2021.20163

– Akinci E (2020). The associations of temperament, character, anxiety, and specialty choice among sixth-year medical students: a cross-sectional study. Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 33(2), 170-179., Doi: 10.14744/DAJPNS.2020.00076

– Kilic N, Oyekcin DG, Akinci E (2019). Chronotype and temperament relationship and the effect of chronotype on suicide risk in patients with unipolar depression. Anatolian Journal of Psychiatry, 20(5), 460-469. Doi: 10.5455/apd.22041

– Akinci E, Sonmez SB (2019). Beliefs and attitudes of psychiatric outpatients toward mental disorders and antidepressants. Family Practice and Palliative Care, 4(3), 96-101., Doi: 10.22391/fppc.613150

– Akinci E, Oncu F, Ger C, Sabuncuoglu M, Kirmizi A, Eradamlar N (2017). Clinical and Sociodemographic Characteristics That Affect the Recommendation for Assignment of A Legal Representative in Patients With Bipolar Disorder. Turkish Journal of Psychiatry, 28(3), 144-155., Doi: 10.5080/u13514

– Samancioglu A, Akinci E, Osun A, Ganiusmen O, Ozkan U, Temiz C (2017). Actigraphic Analysis of Patients with Cervical Disc Herniation. Turkish neurosurgery, 27(1), 104–113. https://doi.org/10.5137/1019-5149.JTN.14202-15.0

– Akinci E, Öncü F, Topcular B (2016) Tactile hallucination and delusion following acute stroke: A case report. Dusunen Adam, 29(1), 79-84.

– Akinci E, Samancioglu A (2016). REM Sleep Behavior Disorder AccompanyingArachnoid Cyst: A Case Report. Sleep and Hypnosis, 18(3), 65-68.

– Akinci E (2015). Suicide Attempt with Mad Honey: Case Report. Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 28(4), 387-388.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

– Kapicibasi HO, Akinci E (2021). The Use of Complementary and Alternative Medicine Among Patients with Chronic Lung Disease. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 11(2), 250-255., Doi: 10.5505/kjms.2021.96530

– Orhan FÖ, Akıncı E (2018). Parasomniler. Psikiyatride Güncel, cilt.6, sa.2, ss.116-127.

– Akıncı E, Taş Hİ (2017). Öfke, şiddet ve intikam. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Sayısı, 10(4), 287-292.

– Akıncı E, Orhan FÖ (2016). Sirkadiyen Ritim Uyku Bozukluklar. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 8(2), 178-189.

– Akıncı E (2016). Özgül uyku bozuklukları: Huzursuz bacaklar sendromu ve narkolepsi. Psikiyatride Güncel, 6(2), 128-136.

– Sabuncuoğlu M, Sabuncuoğlu YD, Öztürk A, Bağcıoğlu E, Akinci E (2014). Vitiligo hastalarında yaşam kalitesi ve psikojenik faktörlerin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1), 9-14.

Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler

– Bütüncül Tıp- Birinci Basamakta ve Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi, Bölüm adı: Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar) (2020)., AKINCI ERHAN, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Doç. Dr. Aydın ÇİFCİ, Dr. Öğr. Üyesi Serkan TURSUN, Prof. Dr. Adem ÖZKARA, Prof. Dr. Murat KEKİLLİ, Uzm. Dr. Bulut DEMİREL, Basım sayısı:1, ISBN: 9786057578549

– DSM-5’in Yeni Tanıları, Bölüm adı: (Hızlı Göz Devinimleri (REM) Uykusunda Davranış Bozukluğu) (2018)., ORHAN FATMA ÖZLEM, AKINCI ERHAN, Türkiye Klinikleri, Editör: Çicek Hocaoğlu, Basım sayısı:1, ISBN: 978-605-7505-02-6

– DSM-5’in Yeni Tanıları, Bölüm adı:(Solunumla İlişkili Uyku Bozuklukları) (2018)., AKINCI ERHAN, Türkiye Klinikleri, Editör: Çiçek Hocaoğlu, Basım sayısı:1, ISBN: 978-605-7505-02-6

– Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı, Bölüm adı:(Santral Hipersomnolans Bozuklukları) (2016)., AKINCI ERHAN, ORHAN FATMA ÖZLEM, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Editör: Erhan Akıncı, Fatma Özlem Orhan, Mehmet Murat Demet, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 357, ISBN: 978-605-65673-2-2

– Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı, Bölüm adı:(Uyku Bozukluklarının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar) (2016)., DEMET – -MEHMET MURAT, AKINCI ERHAN, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Editör: Erhan Akıncı, Fatma Özlem Orhan, Mehmet Murat Demet, Basım sayısı:1, ISBN: 978-605- 65673-2-2

– Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı, Bölüm adı:(Parasomniler) (2016)., ORHAN FATMA ÖZLEM, AKINCI ERHAN, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Editör: Erhan Akıncı, Fatma Özlem Orhan, Mehmet Murat Demet, Basım sayısı:1, ISBN: 978-605-65673-2-2

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

– Akinci E, Orhan FO (2016). Kleine-Levin syndrome: a case report. 8th International Congress on Psychopharmacology 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 26(Suppl. 1), 354 (Özet Bildiri/Poster)

– Akinci E (2016). Hypersomnia management of bipolar disorder during depressive episode. 8th International Congress on Psychopharmacology 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 26(Suppl. 1), 24 (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

– Akıncı E (2021). İnsomnide Etiyopatogenez. 21. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi ve 8. Ulusal Uyku Tıbbı Tekniker ve Teknisyenliği Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

– Özusta Ö, Akıncı E (2019). Olanzapin ve Valproat Kullanımına Bağlı Priapizm: Bir Olgu. 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

– Akıncı E (2019). OSAS ve Kognisyon. 20. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi ve 7. Ulusal Uyku Tıbbı Teknisyenliği Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

– Öz AK, Emekdar G, Akıncı E (2019). Frontal Lob Sendromu ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Bir Olgu Özelinde Ayırıcı Tanı. Türkiye Psikiyatri Derneği 23. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster)

– Akıncı E (2018). Uyku ve Endokrin Sistem. 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

– Akıncı E, Duran N (2018). İntraventriküler Kist ve Psikotik Bozukluk: Olgu Sunumu. 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

– Akıncı E (2018). Duygudurum Bozukluklarında Uyku Belirtilerine Psikososyal Tedavi Yaklaşımları. 19. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi ve 6. Ulusal Uyku Tıbbı Teknisyenliği Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

– Duran N, Akıncı E (2018). Nöropsikiyatrik Bozukluklar İle Seyreden Genetik Mutasyonlara Bağlı Trombofili: Olgu Sunumu. Türkiye Psikiyatri Derneği 22. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 29(Suppl.1), 34-35. (Özet Bildiri/Poster)

– Turan T, Akıncı E (2018). Klozapin Kullanan Hastada Myoklonus Gelişmesi: Olgu Sunumu. Türkiye Psikiyatri Derneği 22. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 29(Suppl.1), 54-55. (Özet Bildiri/Poster)

– Akıncı E (2017). Alkol Kullanım Bozukluğu ve Uyku: Nasıl Değerlendirmeli? 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

– Akıncı E (2017). Uyku Bozukluklarının İşlevsellik ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

– Akıncı E (2016). Uykusuzluk Bozukluğunun Tedavisinde Kullanılan İlaçlar. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

– Akıncı E (2016). Huzursuz Bacaklar Sendromu. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

– Akıncı E, Samancıoğlu A (2016). Araknoid Kiste Eşlik Eden REM Uykusu Davranış Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu. Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 27(Suppl. 1), 48 (Özet Bildiri/Poster)

– Akıncı E, Samancıoğlu A (2015). Bel ve boyun ağrısı bulunan hastalarda depresyon ve uyku bozukluklarının değerlendirilmesi. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 26(Suppl. 2), 80 (Özet Bildiri/Poster)

– Akıncı E (2015). Uykusuzluk bozukluğunda psikofarmakolojik tedaviler. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

– Akıncı E, Sönmez SB (2015). Aripiprazol tedavisi sonrası gelişen akatizi: iki olgu sunumu. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 26(Suppl. 2), 65 (Özet Bildiri/Poster)

– Akıncı E (2015). Uyku bozukluklarında psikiyatri. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

– Akıncı E, Kırmızı A, Sabuncuoğlu M, Öncü F (2014). Bipolar bozuklukta yasal temsilci atanmasını etkileyen klinik ve sosyodemografik özellikler. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24(Suppl. 2), 27 (Özet Bildiri/Poster)

– Akıncı E (2014). Uyku bozukluklarında aktigrafi kullanımı. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

– Akıncı E (2013). Alkol bağımlılığında dopaminerjik sistem genetiği. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

– Akıncı E (2012). Homisid davranışın genetiği. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

– Balaban ÖD, Atagün Mİ, Cevahirli ES, Tuna Özgecan, Akinci E, Alpkan LR (2010). Bilateral anterior kapsülotomi sonrası frontal disfonksiyon ve psikoz gelişen bir olgu. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

– Akıncı E (2010). Genetik araştırmalarda klinik fenotip olarak mevcut tanı kategorilerinin yetersizliği. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

– Cantürk YG, Oflaz S, Akıncı E, Karşıdağ Ç, Öner S (2010). Elektrokonvülsif Tedavinin Uygulandığı Hareket Bozukluğu Vakası. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

– Akıncı E, Topçular B, Balaban ÖD, Cantürk G, Kırbaş (2010). Sağ MCA Enfarktı Sonrası Gelişen Akut Halusinasyon Delüzyon Sendromu Vakası. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

– Cantürk YG, Oflaz S, Akıncı E, Kuşçu DY, Alibaşoğlu H (2010). Psikomotor Epilepsi Tanısıyla İzlenen Psödoepileptik Konversiyon Vakası. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

– Akıncı E, Yıldırım A, Topçular B (2010). Nöropsikiyatrik belirtiler ile seyreden meningovasküler nörosifilis vakası. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

– Akıncı E (2010). Krapelinyen Dikotomi. 14. Bahar Sempozyumu Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

Editörlük

– Psikiyatride Güncel Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, 01.01.2017

– Family Practice and Palliative Care, Editör, Yayıncı Yusuf Haydar ERTEKİN, 01.01.2019

– Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı, Kitap, Editör, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 01.01.2016

Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Kurslar/Sertifikalar

– Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR Uygulamaları Kursu (Çevrimiçi, 16 saat süreli kuramsal eğitim, Eğitmen Doç. Dr. Burhanettin Kaya), Online Eğitim, 2020.

– Ölçme Değerlendirme Kursu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Kursu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sertifika, 2019. 

– Laboratuvar Hayvanları Kullanım Kursu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun düzenlediği 80 saatlik Laboratuvar Hayvanları Kullanım Kursunu tamamlamış ve kurs sınavında başarılı olmuştur., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sertifika, 13.11.2017-24.11.2017

– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi VIII. Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Eğitim Becerileri Geliştirme, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 06.11.2017-10.11.2017

– Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR Uygulamaları Kursu, EMDR Uygulamaları (Eğitmen Doç. Dr. Burhanettin Kaya), İzmir, Kurs, 2016.

– Türk Uyku Tıbbı Derneği Uyku Tıbbı Hekimliği Sertifikası, Gerekli pratik (200 adet polisomnografi, 8 adet titrasyon nöbeti, 50 adet PAP skorlaması) ve teorik eğitimi tamamlamış, uyku tıbbı hekimliği yeterlilik sınavını başarı ile geçmiştir; 13 Nisan 2015, No.310.

– Türk Uyku Tıbbı Derneği Uyku Hekimliği, EEG ve Polisomnografi Akreditasyon ve Sertifikasyon Eğitimi, Uyku Hekimliği, EEG ve Polisomnografi Akreditasyon ve Sertifikasyon Eğitimi, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Birimi, Manisa, Sertifika, 07.05.2014-27.05.2015

– Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Kuramsal Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Terapi (Eğitmen: Prof. Dr. Murad Atmaca), İzmir, Sertifika, 06.09.2014-29.03.2015

– İleri Düzey İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi, Klinik Uygulamalarda Doğru Uygulama Esasları Paylaşım Programı, Edirne, Sertifika, 26.09.2014-28.09.2014

– T.C. İzmir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) Sertifika Programı, Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi, İzmir, Sertifika, 03.12.2013-05.12.2013

– Psikiyatride Uygulamalı Temel Hipnoz Kursu ve Sertifikasyon, Uygulamalı Hipnoz Eğitimi, İstanbul, Sertifika, 2010.

– Psikiyatride Araştırma ve İstatistik Teknikleri Kursu, Uygulamalı İstatistik Kursu, İstanbul, Kurs, 05.01.2013-06.01.2013

– Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD), Cinsel İşlev Bozuklukları 2. Modül Eğitimi, İstanbul, Kurs, 21.01.2011-27.02.2011

– Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD), Cinsel İşlev Bozuklukları 1. Modül Eğitimi, İstanbul, Kurs, 15.10.2010-17.10.2010

– Sunum Becerileri Eğitimi, Sunum Becerileri, İstanbul, Kurs, 2010.

– Makale Yazma Eğitimi ve Poster-Sunum Hazırlama Teknikleri Eğitimi, Makale Yazma Eğitimi ve Poster, Sunum Hazırlama Teknikleri, İstanbul, Kurs, 2010.